2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

Ոսկեհատի դպրոց

Չդասակարգված

2018 թվականի առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

I eramsyak

Չդասակարգված

Տարեկան հաշվետվություն

տարեկան հաշվետվություն

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 2017

Տարեկան.Հաշվետվություն

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 15.12.2017թ.

2018թ. բյուջեի նախ. փոփոխություն

Չդասակարգված

Հաշվետվություն նախահաշվի փոփոխության մասին

Չդասակարգված

Դրամական Հոսքերի մասին 13.10.2017

1  23 4  6

Չդասակարգված

Բյուջեյի նախնական տարբերակը

բյուջեի նախնական տարբերակ

Չդասակարգված

Ներքին գնահատում

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 2016-2017(1)

Չդասակարգված

.Հաշվետվություն-2-րդ կիսամյակ 2017թ

Hashvetvutun 2-rd kisamyak

 

Չդասակարգված